19 November 2008

Ngewangi wong tuo ngiles pari

Amergo ngebakti nang wong tuo loro, masio di kongkon ngewangi ngiles pari...yo kudu di ewangi wong pancen iku kanggo mangan lan di edol ditempurno di urupno duwek gawe mbayar spp sekolah, gawe tuku iwak, nyaur utang lan gawe liyo liyane.

Biasane waktu panen pari iku di ret (di panen) dewe sak keluarga, ono sing kebagian ngaret, ono sing kebagian ngiles, ono sing kebagian nggeblok, mergo eson sik arek yo ngewangi ngiles wae. Ngiles iku maksude ngerontokno pari teko batange pari nggawe sikel utowo diules-ules (dipidek/diencak) karo sikel. Corone ngiles iku gampang, njupuk pari sak terkeman tangan loro, terus di tekuk dadi loro karo sikel terus di ules-ules di wolak-walik sampek parine rontok. Kadang sak ilesan iku oleh sak bak pari, setengari ngiles oleh sak karung.

Mestine sikele gudu kuwat, mangkane sikelku sampek babras beret-beret kenek pari, supoyo gak nemen-nemen ison nggawe setiwel, kadang moleh sekolah langsung setiwele digawe ngiles. Tapi suwe-suwe sikelku yo kebal.

Yo pancen soro sawangane, tapi ison tetep sueneng lha wong ngebakti nang wong tuo loro karo dolanan nang sawah.

Tidak ada komentar: