17 November 2008

Bengawan Solo Komboan

Alhamdulillah.....

Bengawan Solo wingi pas Pilgub JATIM, banyune amber wernoe soklat buthek, okeh iwak sing munggut (mabok) minggir nang suket-suket. Yo uenak seru kanggo aku sing seneng nggolek iwak. kari nyiapno seser, sengkap, karung gawe njupu'i iwak sing mabok iku, yo oleh ake...

Suenenge nggolek iwak gak repot-repot, nyeser nang pinggir Bengawan wes oleh iwak. Luweh enak maneh nek nduwe perahu, iso nenga nang Bengawan, karek meleh iwake wae, meleh iwak gedhe, iwak sembilang, iwak tage, iwak conggah, iwak wagal, iwak kething, wes macem-macem.

Moleh teko komboan, awakku gosong ireng soklat, lha iyo kepanasan ambej adus banyu soklat campur ladhu...tapi...hemmm tetep sueneng.

Iwak sak mono akehe iku, di masak bothok, di goreng, di kelo. liyone yo di kekno tonggo-tonggo, dulur-dulur sing gak iso melu komboan Bengawan Solo.

Alhamdulillah ya 4JJI....nikmat sakeng panjenengan.

Tidak ada komentar: